Korisne informacije za vozače na putevima širom Republika Makedonija

Putevi u Republici Makedoniji

Na putovima u Republici Makedoniji obavezna je upotreba svetla, danju i noču,na svim putovima,magistralnim.regionalnim ili lokalnim,kao i u naseljenim mestima.
NEPOŠTOVANJE OVE ODREDBE ZAKONA POVLAČI KAZNJU U IZNOSU OD 45 EUR.

Ograničenja brzine

Ograničenja brzine na putovima u Republici Makedonija su:
-130 km/h na autoputu,
-110 km/h na putu rezervisanom za motorna vozila,
-60 km/h u naseljenim mestima
NEPOŠTOVANJE OVE ODREDBE POVLAČI KAZNU U IZNOSU OD 45 DO 300 EUR,U ZAVISNOST OD PROCENTA PREKORAČENJE BRZINE.

Bacanje smeća

Zabranjeto je bacanje i ostavljanje papira,otpušaka,žvakačih guma,ambalaže,zemlje,biljnih otpadaka,pesak i ostalih otpadaka, osim na mestima opredeljenim za tu namenu.Zabranjeno je parkiranje vozila na rastojanju do deset metra od kontenjera.
U SLUČAJU NEPOŠTOVANJA NEKE OD GORENAVEDENIH ZABRANA,PREKRŠIOCU BIČE NAPLAČENA KAZNA U IZNOSU OD 50 EUR.

kaznu

U Slučaju kršenje neke od zakonskih odredbi o saobračaju koja povlači obaveznu sankciju )kaznu, istu može da izrekne uniformisani policajski službenik,a kazna se plača u najbližoj banci ili pošti,Nije dozvoljeno plačanje kazne na licu mesta,uniformisanom policajskom službeniku.

Plaćanje novčanih kazni

ZABRANJENO JE PLAČANJE KAZNE NA LICU MESTU,U GOTOVINI POLICAJSKOM SLUŽBENIKU,U SLUČAJU INSISTIRANJA UNIFORMISANOG POLISKOG SLUŽBENIKA DA SE PLAČANJE OBAVI NA LICE MESTA,VAŠA DUŽNOST JE DA SLUČAJ PRIJAVITE NAJBLIŽOJ POLICISKOJ STANICI.

Sigurnosnog pojasa

U Republici Makedoniji obavezna je upotreba sigurnosnog pojasa za sve putnike gde je ugragjen sigurnoi pojas.
NEPOŠTOVANJE OVE ZAKONSKE ODREDBE POVLAČI KAZNU U IZNOSU OD 20 EUR.

Alkohola u krvi

Limit dozvoljene količine alkohola u krvi je 0,5 promila,
Kod profesionalnih vozača NIJE DOZVOLjENO prisustvo alkohola u krvi. Granica je 0,0 promila.
NEPOŠTOVANJE OVE ZAKONSKE ODREDBE POVLAČI KAZNU U IZNOSU OD 250 DO 400 EUR,U ZAVISNOST OD PREKORAČENJA PROCENTA ALKOHOLA U KRVI.SVAKAKO DA ČE VOZAČ BITI ISKLJUČEN IZ SAOBRAČAJA,AKO JE UTVRGJEN PROCENAT ALKOHOLA U KRVI,KOJI JE VEČI OD PROPISANOG.

Suvozačkom sedištu

Na prednjem suvozačkom sedištu ne smeju se prevoziti deca do 12 godina i osobe pod uticajem alkohola.
NEPOŠTOVANJE OVE ODREDBE ZAKONA POVLAČI KAZNU U IZNOSU OD 45 EUR.

Koristi mobilni telefon za vreme vožnje

Vozač ne sme da koristi mobilni telefon za vreme vožnje.
NEPOŠTOVANJE OVE ODREDBE ZAKONA POVLAČI KAZNU U IZNOSU OD 45 EUR.

Zimske opreme

Posedovanje i nošenje zimske opreme je obavezno u periodu od 15-og novembra do 15-og marta.
NEPOŠTOVANJE OVE ODREDBE ZAKONA POVLAČI KAZNU U IZNOSA OD 15EUR.

Prijavite turističke boravka

Stranci koji ne koriste usluge pravnih i fizičkih lica koja daju usluge smeštaja sa naplatom ili kod drugih lica,dužni su da sami prijave svoj boravak Ministerstvu unutrašnjih poslova u roku od 24 sata od sata prelaska državne granice.
KAZNA U IZNOSU OD 600 DO 1000 EUR BIČE IZREČENA ZA PREKRŠAJ STRANCU KOJI NIJE PRIJAVIO,ODNOSNO NIJE ODJAVIO BORAVAK,